Salamander Consulting AS tilbyr tjenester innenfor iOS apputvikling

Om Marius

Med 6 års erfaring som konsulent og 20 års erfaring fra bransjen, hvorav de siste 6 årene fra FINN.no, kan Salamander Consulting bistå med kompetanse til dine prosjekter, enten som direkte innleid konsulent eller som underleverandør.

Jeg har erfaring fra både backend, frontend og mobile tjenester, både som konsulent, selvstendig produktutvikler og in-house programmerer, og har det siste året kun fokusert på app-utvikling for iOS, som medlem av FINN.nos iOS kjerneteam.

Hovedvekten av min erfaring er som backend-programmerer innenfor Java, og fra dette drar jeg med meg erfaring og interesse for arkitektur. Jeg er opptatt av at kodens oppbygning skal være lesbar, lett gjenkjennelig og logisk.

Som kunde av Salamander Consulting AS får du en seriøs, voksen og erfaren konsulent som kan bidra med både utvikling og rådgivning.

Salamander er medlem av konsulentnettverket BrainBase, og kan gjennom dette også bistå med å skaffe flere konsulenter ved behov.


“Marius’ proactive attitude and in depth knowledge of iOS development makes it a breeze to collaborate with him and ship code to production ahead of schedule. “Vincent Olislagers, UX Designer at Mikrobank

Kontakt